#musicinsg #homnaytoigap

#musicinsg #homnaytoigap
Trần Mạnh Tuấn ở Sax n’ Art Jazz Club
chúng tôi ngồi ở chiếc bàn cùng phía với sân khấu, theo dõi người nghệ sĩ thông qua tấm gương phía đối diện. Đó gần như là một hiện thực trọn vẹn, dù đôi lúc tôi bị phân tâm giữa hai nữa hình ảnh với hai sắc thái ánh sáng khác nhau, dẫu thanh âm là đồng nhất. Giọng hát của Trần Mạnh Tuấn có cùng thứ quyền lực như tiếng kèn của anh, một thứ sức ép ma mị chi phối không gian.

Cường Vũ – Trumper artist, Soul Academy
có một khoảng lặng, khi người nghệ sĩ ôm chiếc kèn trumpet của mình vào lòng và lắng nghe tiếng piano của người bạn nhạc. Cơ thể chúng ta không chứa đựng linh hồn, mà linh hồn chứa đựng chúng ta, linh hồn là môi trường, là tổng thể xã hội, là tất cả trật tự chuyển động mà chúng ta tồn tại dựa vào vị trí xác định vô thường của nó. Âm nhạc không phải những nốt vang lên, nó là tổng thể khoảng lặng, là cách thức nó vang dội qua từng tế bào của toàn thể vũ trụ.