NGÀY CỦA MẸ

NGÀY CỦA MẸ
Hôm nay ngày của mẹ
Con viết một bài ca
Dâng lên mẹ tất cả
Lời ru vọng tình quê
Bao năm tháng đi về
Một thời trong lửa đạn
Mẹ chẳng giấc bình an
Mẹ là cả quan san
Nhớ ngày ở chiến trường
Mẹ vào thăm chúng con
Men theo tiếng súng vọng
Nỗi sợ là tình thương
Mẹ nào chút vấn vương
Bên tiếng súng ùng oàng
Trong căn hầm con ngủ
Nép lòng mẹ bao la
Năm tháng có nhạt nhòa
Lòng con luôn ghi nhớ
Mẹ con người vĩ đại
Con mãi đứa trẻ thơ !
Nhân ngày của MẸ.
Cát Bụi Quốc Tuấn nhắc lại kỷ niệm tháng 3 năm 1978 khi đang chiến đấu ,ở Lo Gò ,Sa Mát, Tây Ninh . Thì mẹ tôi vào thăm đúng vào thời kỳ ác liệt nhất.
Đêm đó tôi đc nghỉ hai mẹ con ngồi trong căn hầm chữ A . Vì nhiều đêm không đc ngủ . Nên cứ thế tôi rúc vào lòng mẹ ngủ, còn mẹ cứ ngồi yên, cho tôi ngủ tới sáng . Mặc tiếng súng bên ngoài vẫn nổ .
See Translation