Ngày xưa bố đi học chỉ biết đến học sinh tiên tiến với học sinh giỏi

Ngày xưa bố đi học chỉ biết đến học sinh tiên tiến với học sinh giỏi.
Đến đời con là học sinh vượt trội
Bố chả hiểu nó là cái quái gì nữa. Cái từ trừu tượng, chung chung và khiến một người khiêm tốn như bố thấy bối rối.