NGHỈ HƯU NON MẤT SỨC (ÔM CỤC MẤY TRĂM TỶ)

NGHỈ HƯU NON MẤT SỨC (ÔM CỤC MẤY TRĂM TỶ)
Bộ Công thương nêu rõ, đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa được gửi vào ngày 28/7 đến lãnh đạo Bộ Công thương. Căn cứ theo thời gian này, bà Thoa đã xin nghỉ công tác trước khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố kỷ luật.
See Translation