Nghịch lý thú vị

Nghịch lý thú vị,
Ai cũng nói “Content is King”, nên ai cũng quan tâm đến Content.
Ai cũng quan tâm đến Content, nên ai cũng muốn học hỏi về Content.
Ai cũng muốn học hỏi về Content, nhưng không phải ai cũng đi học Content.
Không phải ai cũng đi học Content, nhưng ai cũng muốn Quản Lý Nội Dung cho Website & Fanpage hiệu quả.
Ai cũng muốn Quản Lý Nội Dung cho Website & Fanpage hiệu quả, nên ai cũng yêu cầu có nhân viên Quản Lý Nội Dung cho Website & Fanpage giỏi.
Ai cũng yêu cầu có nhân viên Quản Lý Nội Dung cho Website & Fanpage giỏi, nhưng không phải ai cũng có được nhân viên Quản Lý Nội Dung cho Website & Fanpage giỏi.
Không phải ai cũng có nhân viên Quản Lý Nội Dung cho Website & Fanpage giỏi, nhưng không phải ai cũng chịu đầu tư cho nhân viên đi học.
Không phải ai cũng chịu đầu tư cho nhân viên đi học, nên công việc Quản Lý Nội Dung cho Website & Fanpage của công ty vẫn cứ làm cho qua ngày.
Công việc Quản Lý Nội Dung cho Website & Fanpage của công ty vẫn cứ làm cho qua ngày, nhưng khách hàng thì vẫn phải tiếp tục thu hút về.
Khách hàng thì vẫn phải tiếp tục thu hút về, vậy thì làm sao để thu hút về ???
Đừng để công ty bạn bí cách thu hút khách hàng trên Website & Fanpage!
Hãy gửi nhân viên của bạn đi học ngay KHÓA HỌC QUẢN LÝ NỘI DUNG WEBSITE & FANPAGE để trở thành một nhà Quản Lý Nội Dung chuyên nghiệp! 😉
LỊCH HỌC: 8h30 – 17h30 ngày 16 và 17/9/2017
Hẹn gặp các bạn tại khóa học !
Đông Phương #tinime