Ngủ là một thứ gì đó rất khó khăn với mình trong khi nó lại rất đơn giản với người khác

Ngủ là một thứ gì đó rất khó khăn với mình trong khi nó lại rất đơn giản với người khác.
Hai ba ngày không ngủ và đi làm việc từ 8h sáng tới tối đêm mới kết thúc .
Mình thật khác biệt với mọi người bởi những thứ đơn giản nhất người khác có hoặc được hưởng còn mình thì không.