Người có óc quan sát là người luôn sáng tạo và cái tầm của họ cũng khác

Người có óc quan sát là người luôn sáng tạo và cái tầm của họ cũng khác.
Họ chỉ chú tâm vào những việc nhỡ trở lên, thế cho nên không có thời gian dành cho những việc tầm phào nữa!
Họ không nề hà và còn làm cả những việc không ai nghĩ tới và đặc biệt họ không bỏ cuộc.
Họ cũng không có thời gian để tâm đến việc, có làm hài lòng hết mọi người hay không?
Ai yêu, ai ghét, ai nói gì không còn quan trọng nữa!
Cái mà họ quan tâm chính họ mang lại giá trị gì? Trong cuộc sống họ ghét nhất lời hứa, bởi lời hứa là điều khó tin nhất ở trên đời này.
Khi ai đạt đến ngưỡng của những điều đó thường họ cười rất tươi và hạnh phúc ngay cả khi họ phải đối diện với những điều không mong muốn xảy ra.
LyLy Nguyễn Media