” Người đàn bà đứng trước tuổi 40+ chẳng tránh khỏi cảm xúc bồn chồn

” Người đàn bà đứng trước tuổi 40+ chẳng tránh khỏi cảm xúc bồn chồn
Đếm thời gian trôi, lại ước được một lần trẻ lại
Để được yêu như thời con gái
Được người ấy bước bên mình xiết chặt bàn tay.
Đứng bên thềm khao khát một cơn say
Khao khát được sống như ngày mai sẽ chết
Lại thấy lòng mình trùng buông đầy mỏi mệt
Lại tự nắm chặt tay mình bảo rằng mọi sự sẽ êm trôi….”

P/s: Chỉ là tiễn hè, chào thu thôi có cần phải sớn như này không