Người ta hơn nhau không phải ở sự Nỗ lực

Người ta hơn nhau không phải ở sự Nỗ lực, mà ở sự Lựa chọn. Chúng ta nên chọn công việc nào?
1. Có thể giúp đỡ được nhiều người
2. Có thể trưởng thành nhiều hơn
3. Có thể ảnh hưởng tốt đến người khác
4. Có thể có thời gian riêng cho mình‍♀️
5. Có thể có không gian riêng cho mình
6. Có thể làm giàu bền vững và có đạo đức cho bản thân mình
Vậy thì , đó là công việc gì
Gia nhập gia đình R&B bạn sẽ được tỏa sáng rực rỡ – đẹp tự nhiên , an toàn – làm giàu bền vững và có đạo đức và có thể có tất cả những điều trên