Nhân ngày Quốc tế Hạnh phích

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phích, à quên, Hạnh phúc; đăng bài thơ, trước là để chào mừng, sau là để nịnh vợ cho yên ấm cửa nhà!
EM MANG ĐẾN CHO ANH HẠNH PHÚC
Hạnh phúc giống như một manh chăn hẹp
Phải khéo co mới đủ ấm hai người
Em đã nhận những toan lo thường nhật
Để nhường anh tất thảy mọi niềm vui
Anh cũng biết con chúng mình khỏe mạnh
Lại ngoan hiền đều nhờ cả tay em
Anh thi sĩ nửa mùa cùng con chữ
Em đã nhọc nhằn lại nhọc nhằn thêm
Trước anh nghĩ chỉ yêu nhau là đủ
Thì đến giờ phải thêm cả chữ thương
Cơm dẻo canh ngon gia đình nội ngoại
Một mình em quay quắt đủ đường…
Không biết ngày mai việc gì sẽ tới
Nhưng hôm nay anh xin cảm ơn đời
Mang em đến ban cho anh hạnh phúc
Bằng những điều thực sự giản đơn thôi…