Nhân tiện hôm qua nói vụ nông dân học nghề

Nhân tiện hôm qua nói vụ nông dân học nghề. Tiện kể luôn .
Một vài năm gần đây, Một số người nuôi trồng nấm linh chi ,ở phía Bắc và miền trung kể cả phía nam ,rất nổi tiếng lên cả vtv2, vtv3 ,vtv6 vv thu nhập hàng tỷ đồng ,và họ đã vào trang trại Tôi để học tập,tôi có hỏi anh quá nổi tiếng rồi còn học gì ?Tôi đâu có được lên truyền hình như anh đâu,họ bảo rằng đến anh mới được mở mang tầm mắt,tự dưng em thấy sấu hổ đúng là ếch ngồi đáy giếng,tôi nói thu nhập của tôi đâu bằng nửa của anh?và ai cũng có thể nuôi trồng nấm linh chi được ,anh là trường hợp như vậy ,để nuôi trồng nấm linh chi bài bản ,và chất lượng duy chì như tôi, thì chắc khó nên anh muốn học phải không?đa số là thành công lần đầu,lần 2,3 không làm được .tôi đã mất 17 năm rồi qua nhiều mất mát mới như hôm nay anh ạ!có bao giờ anh yêu nó chưa? Ở trong bạn f của tôi cũng có ngừơi đã từng học như vậy .Vv. Lần sau kể tiếp!