Những đánh giá nghiên cứu về đồng phục học sinh

Mặc dù nghiên cứu không cho thấy bằng chứng thuyết phục rằng Đồng phục học sinh của trường học không làm giảm các vấn đề về hành vi hoặc tạo ra sự bình đẳng giữa các học sinh thuộc các tầng lớp kinh tế xã hội khác nhau nhưng các nghiên cứu cũng không cho thấy họ cũng có thể đưa ra bất cứ lời hứa nào. Ví dụ, một nghiên cứu của một đại học ở châu âu đã tìm ra mối tương quan giữa các chính sách thống nhất. Ngược lại, một nghiên cứu được tiến hành tại đại học không tìm thấy mối quan hệ giữa đồng phục và thành tích, và "tương quan tiêu cực" giữa đồng phục và vấn đề hành vi của học sinh. Các nghiên cứu về hiệu quả vẫn đang được tiến hành, nhưng đến nay, nó không phải là đầy hứa hẹn. Một trở ngại rõ ràng trong chính sách thống nhất của trường là hạn chế khả năng của học sinh thể hiện mình và tập trung vào học. Học sinh thường sử dụng quần áo như là một biểu hiện bên ngoài của tính cách của họ để cho thế giới biết họ là ai mà không cần nói lên điều đó thông qua lời nói hoặc hành vi.