NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH KHÔNG ĐƯỢC CÁC TẦNG LỚP XÃ HỘI QUAN TÂM ( TRƯỜNG ĐỒNG TÂM GIỮA THỦ ĐÔ

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH KHÔNG ĐƯỢC CÁC TẦNG LỚP XÃ HỘI QUAN TÂM ( TRƯỜNG ĐỒNG TÂM GIỮA THỦ ĐÔ, TRƯỜNG ĐỐNG ĐA NÀY …)
BỘ XÂY DỰNG CẦN CÓ CÔNG VĂN HỎA TỐC NHẮC NHỞ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI NGAY CÔNG TÁC KIỂM TRA CÁC TRƯỜNG CÓ DẤU HIỆU XUỐNG CẤP TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO TRÌ THƯỜNG XUYÊN
Trong khi đó, bà Kinh xác thừa nhận có sơ suất trong giám định chất lượng các cơ sở giáo dục.
“Trường Đống Đa có văn bản gửi đề nghị sửa chữa lại nhà trường, tuy nhiên sau khi các cơ quan chức năng giám định thì có 4 phòng xuống cấp nghiêm trọng ở một dãy phòng học khác và sở chỉ đạo không được sử dụng 4 phòng học có cảnh báo nguy hiểm.
Khu vực có phòng học bị sập lại nằm trong diện không có cảnh báo, được phép sử dụng bình thường” – Kinh cho biết và nói thêm: “Có lẽ thời tiết mưa ẩm khiến phòng học bị xuống cấp nhanh hơn so với đánh giá”.