NUÔI DẠY CON: TẬN DỤNG MỌI CƠ HỘI NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ VÀ TRÍ THÔNG MINH CỦA BÉ

NUÔI DẠY CON: TẬN DỤNG MỌI CƠ HỘI NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ VÀ TRÍ THÔNG MINH CỦA BÉ
Mọi người xem đoạn video này, và những tấm ảnh, rồi so sánh với những điều tôi chia sẻ trong quyển “Dạy con đôi khi thật đơn giản” – phần dạy con trước 1 tuổi, rồi bình luận nhé. Tôi sẽ có bài bình luận cụ thể sau khi nhận được các comments của mọi người.
Bé 5 tháng tuổi, bố tên Cảnh, mẹ tên Tươi.