Ở Hoả Lò (trại tạm giam số 1 CATPHN)

Ở Hoả Lò (trại tạm giam số 1 CATPHN), các tù nhân khác muốn có C sủi để uống thì người nhà phải đóng 1 triệu cho cán bộ.
Sau khi nhận tiền thì cán bộ sẽ “xách tay” cho vài lọ C sủi để tù nhân uống.
Đây là “mặt hành kinh doanh độc quyền” đường “tiểu ngạch” của các cán bộ.
Còn gửi theo đường “chính ngạch” thì C sủi sẽ không gửi được vì theo quy định của trại giam, các trại giam không nhận thuốc.