Ông Việt

Ông Việt, Thầy Thành và hai bạn con đi nhận KỶ LỤC QUỐC GIA về cho Tâm Việt nhá nhá nhá.
Nắm cái quai ba lô của con là Ông nắm tay con đi khắp nơi trên thế giới này Hưng nhé.
Chúc Ông Việt, Thầy Thành cùng 2 Vip có chuyến công tác tuyệt vời.
Tạ ơn tạo hoá.