Phần 2 của Marketing

Phần 2 của Marketing
Buổi sáng hầu hết các bạn đều nắm vững cơ bản về cách Marketing.
Buổi chiều: Quản trị và kiểm soát nội bộ tại Salon.
Hầu hết các bạn đều đưa ra câu hỏi: ” tại sao tôi là chủ Salon, nhưng không giữ chân được nhân viên!”
Đó là một thực trạng, và việc ổn định nhân sự và văn hoá doanh nghiệp, cũng là một trong những yếu tố cần có và quan trọng cho việc phát triển bền vững của DN bạn.
Làm thế nào, để giữ chân nhân viên, làm thế nào để họ đi cùng bạn mà không dời đi! Tất cả đã được giải đáp trong khoá học chiều nay!
Quản trị Doanh nghiệp rất quan trọng.
Nhưng muốn quản trị Doanh nghiệp của bạn được tốt, trước hết hãy: ” Quản trị chính bản thân mình”.
❤️ “Sự giàu có của bạn, chính là mang lại
Được giá trị cho nhiều người!”

LyLy Nguyễn Media