Quả mít này bố mẹ và các e gũi chỉ có 2

Quả mít này bố mẹ và các e gũi chỉ có 2,5kg( bé nhất trong đàn mít na).
Quả Ko to nhưng tình iu to lớn là quá Ok rồi.
Hột bởcực ngon.múi tuy mỏng nhưng ngọt vị chín cây Ko ướp.
Hiền Lương: Ko như vụ c e mình phải chấm đường đâu nhé.