Sáng lon ton xuống parking

Sáng lon ton xuống parking, đã thấy mấy gia đình trẻ khăn gói ra xe. thấy mình, gọi hỏi với theo, chị không chơi lễ à ? làm suốt thế ? Cười cười xã giao, bảo lễ nó chứ lễ gì liên quan chị, em ơi. Lo đi làm đi ăn đi cho nó lương thiện.
Cái qué gì mà cứ mặc định ngày này là ngày lễ vại ?
Đứa nào mở mồm bảo nghỉ lễ nghỉ lễ là chế tát cho tốn tiền đi nha sĩ luôn, rán chịu á.
Bố mẹ chế sau hôm nay là mất luôn con mẹ nó nhà, bị tống khỏi Sài Gòn, mấy anh chế đang sinh viên trắng trẻo đẹp trai phù phiếm ngời ngời phải đi vác gỗ, vác đạn chết moẹ.
Lễ lễ ccc.