Sáng nay em không có đơn nào đi cả và cũng không có hàng hoa quả ra

Sáng nay em không có đơn nào đi cả và cũng không có hàng hoa quả ra.
Thế mà dậy cứ nằm bẹp xong cảm thấy mệt-kiểu ngừoi nó k có sức sống ấy.
Kêu thì chồng em lại bảo là chẳng qua là thèm tiền thôi ,giờ dán cho 2 tờ 5 loét vào trán hoặc có hàng về xem chẳng bật dậy phăm phăm làm ,rồi vừa làm vừa nói chồng quát con luôn ấy chứ.
Đùa,chẳng lẽ bệnh thèm tiền của em nó nặng và biểu hiện rõ thế ạ?
See Translation