Sinh nhật đầu tiên của giai mẹ cũng đã dự định tổ chức hoằn trán một tý nên đã đặt bác Thơ Đặng hẳn 1 con lợn cắp nách

Sinh nhật đầu tiên của giai mẹ cũng đã dự định tổ chức hoằn trán một tý nên đã đặt bác Thơ Đặng hẳn 1 con lợn cắp nách. Nhưng bác ý còn mải lo bắt vợ cho anh hàng xóm nên không bắt lợn cho mẹ được. Thôi thì cũng có cái bánh gato, chúc con giai
của mẹ hay ăn chóng lớn, mạnh khoẻ để ba mẹ yên tâm cày cấy nhé!
See Translation