“Tha thứ thì dễ

“Tha thứ thì dễ, nhưng để tin tưởng lại một lần nữa, mới là chuyện khó”
Ai cũng hiểu, niềm tin như tờ giấy, khi niềm tin bị đổ vỡ, giống như tờ giấy vò lại, sau đó có là phẳng, cố gắng đến mấy cũng sẽ để lại dấu vết.
Ai cũng sẽ lựa chọn tha thứ, lựa chọn ở lại bên nhau, khi tình cảm còn quá nhiều. Nhưng rồi cũng đến lúc, bạn nên nhận ra, buông tay cũng là một cách tha thứ.
p/s: gửi người con gái vừa mới chia tay ny mà bị đau khổ