THẰNG KHÙNG

THẰNG KHÙNG !
Sống với cái kiểu như ông này, là theo cách sống của một thằng KHÙNG ! Dân chúng này, họ còn thờ Con Bò, con dương vật, thờ cúng luôn cái … đó nữa và thờ đủ thứ ! Ở ngoài đường phố thì họ trộm cắp vặt tài sản và thường hay hiếp dâm phụ nữ như chuyện bình thường, họ còn theo cái đạo gì mà lại cho việc giết chóc hằng loạt đồng loại để rồi khi chết đi thì được lên thiên đàng …Tại sao họ lại tin điều đó như thế ? Vì họ mang đội lốt kiếp NGƯỜI nhưng tâm trí của họ lại là những con THÚ vật.