Thành kính phân ưu với gia đình các nạn nhân thiếu may mắn bị tử nạn

Thành kính phân ưu với gia đình các nạn nhân thiếu may mắn bị tử nạn.
Qua kiểm tra dữ liệu ở trung tâm Quốc gia phát hiện xe khách trước thời điểm tai nạn thiết bị quản lý hành trình đã không hoạt động. Thiết bị quản lý hành trình báo xe tải tai nạn chạy với tốc độ 105km/h trên QL 14 đối đầu với xe khách giường nằm.
Vì lí do khách quan hay có sự can thiệp vào thiết bị quản lý hành trình đều phải bị xử lý tại Thông tư số 10/BGT của Bộ Giao thông, và bị rút giấy phép tuyến vận tải.
Bộ Giao thông và Sở Giao thông sẽ xử lý như thế nào đối với xe khách không có tín hiệu quản lý hành trình và bị tai nạn (?) Chờ xem cách xử lý lập lại trật tự giao thông như thế nào trong trường hợp này.