Thôi em ạ

Thôi em ạ, anh khuyên em về chăm sóc chồng con cho tốt đi. Anh hoan nghênh việc phụ nữ tham gia vào chính trường nhưng dân đen bọn anh cần người có trí tuệ cơ. Bất trung, đại nghịch chẳng liên quan gì tới an ninh quốc gia cả.
Anh nghe em phát biểu mà lòng anh buồn quá. Em đại diện cho dân mà trình độ thế này thì đời anh và đời con cháu anh sẽ còn khổ dài dài em ạ.
Gía như em kém mà biết mình kém, em kém nhưng lại nghĩ mình là sao thì khổ cho người khác lắm em ơi. À, mà có thông tin em là tiến sỹ chuyên ngành luật hình sự, thế này thì lại càng khổ cho dân đen rồi.