Thôi em ạ

Thôi em ạ, anh khuyên em về chăm sóc chồng con cho tốt đi. Anh hoan nghênh việc phụ nữ tham gia vào chính trường nhưng dân đen bọn anh cần người có trí tuệ cơ. Bất trung, đại nghịch chẳng liên quan gì tới an ninh quốc gia cả.
Anh nghe em phát biểu mà lòng anh buồn quá. Em đại diện cho dân mà trình độ thế này thì đời anh và đời con cháu anh sẽ còn khổ dài dài em ạ.
Gía như em kém mà biết mình kém, em kém nhưng lại nghĩ mình là sao thì khổ cho người khác lắm em ơi. À, mà có thông tin em là tiến sỹ chuyên ngành luật hình sự, thế này thì lại càng khổ cho dân đen rồi.

6 thoughts on “Thôi em ạ

    1. Nếu ai phạm phải thì xử: nhẹ lưu đài ra biên ải. Nặng hơn thì tứ mã phanh thây hoặc tam ban triều điển; rất nặng hơn tru di tam tộc hay cửu tộc. Keke

  1. Tại sao có những trường hợp thiểu năng trong nhận thức, ấu trĩ trong suy nghĩ, dốt nat về kiến thức( lịch sử) lại làm ĐBQH như chị Thuỷ này đc nhỉ? Liệu những ai bầu chị ấy ( nếu thực sự có) có cảm thấy xấu hổ, nhục nhã khi mình đã chót bầu 1 ĐB như thế làm đại diện cho mình? Bảo sao đất nc ngày càng loạn.

    1. Cử sẳn rồi không bầu thì làm gì hả bạn?không đi bầu cho đỡ nhục..

Comments are closed.