TIN BUỒN

TIN BUỒN
Gia đình tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Em con cậu tôi là Hoàng Chí Minh, đã từ trần vào hồi 23 giờ ngày 17/7/2017.
Lễ viếng được tổ chức vào hồi 9h đến 11h ngày 21/7/2017 (tức 28/6 năm Đinh Dậu) tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, Hà Nội.
Lễ an táng tại Bài Lâm Thượng, Ứng Hoà, Hà Nội.
Trân trọng kính báo tới các anh chị em bạn bè là học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám, trường cấp 2 Ngô Sĩ Liên, cấp 3 Việt Đức, Học Viện Ngoại Giao, Trường Chichester College, các đồng chí công tác tại PA81 và Công An TPHN nói chung.
Vô cùng thương tiếc báo tin!
See Translation