TỐI NAY(THỨ 7

TỐI NAY(THỨ 7, 27/5) CHÚNG CON LẠI ĐƯỢC NGÀI TRUYỀN DẠY
Tối qua mồng 1 đầu tháng vô cùng cát tường, chúng con được công đức vô lượng tận mắt chiêm bái xá lợi Phật và Chư Thánh Tăng với vẻ đẹp và sự diệu kỳ không thể tả nổi, và được các Ngài:
– BẬC ẨN SĨ CAO THƯỢNG, BẬC THÁNH TĂNG ALAHAN THANH VĂN, ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÀNH ĐẦU ĐÀ SHILANANDA STHABIR
(The Ariyasrabak Arahant, Anubuddha, Most Venerable Dhutangacaritu Bhante Shilananda Sthabir-Tôn xưng cao quí do Tăng già, phật tử Bangladesh cúng dường đến Ngài) và THẦY TÂM PHÁP-BẬC TU HÀNH ẨN SĨ CAO QUÍ.
Các Ngài đã truyền dạy lộ trình đưa dẫn chúng con tìm đến sự an lạc và hạnh phúc thế gian. Khi đã vượt thoát kiếp phàm phu, bỏ lại sau lưng những nhu cầu dục vọng đời sống và trên nền tảng là giới hạnh nhà Phật, pháp sẽ đưa chúng con đến với các tầng trí tuệ siêu thế của Niết Bàn tối thượng.
Tối nay tại 545 nguyễn văn cừ, gia lâm lúc 17h chúng con lại cùng nhau sống trong những giờ phút vô cùng xúc động và linh thiêng. Không thể bỏ lỡ cơ hội siêu hiếm này.