Tối ông bố đang tập tạ

Tối ông bố đang tập tạ,nâng được vài cái kêu mệt, thở hổn hển.
Ông bố : cái bọn kia nó tập , nâng phát mấy chục cái, đúng là mình 40 già rồi, nâng được dăm cái thở ko ra hơi.
Ông con ngồi chơi nghe thấy ông bố nói vậy, phán: bố phải tập đi, tập nhiều vào, vậy mới có nhiều đứa ở ngoài đường nó yêu, cả mẹ cũng yêu nữa. Tổ sư , con với cái, mới có 7 cái tuổi đầu nít ranh mà bảo bố nó vậy đấy Chien Nguyen Tuấn Hoàng