Từ mai các bạn chỉ có thể tìm Ngân ở trong Summoner’s rift

Từ mai các bạn chỉ có thể tìm Ngân ở trong Summoner’s rift
Hong Seol sẽ trở lại và báo hại hơn xưa
Ai có đủ tài năng và sự kiên nhẫn thì hãy cùng nhau cắt máu ăn thề ở BOT nha SP hứa sẽ mặc thật đẹp mỗi khi xuất trận
See Translation

46 thoughts on “Từ mai các bạn chỉ có thể tìm Ngân ở trong Summoner’s rift

  1. hôm trước t cài lại cũng mất khoảng 3h :)) căn bản nó cài mấy cái patch skin nhân vật các kiểu nên lâu, 7 8GB lận mà

  2. hqua đánh 1 trận mạng e mất vào thấy bno lvl 8 r
    c thủy 2-7 😀

  3. Thôi đi mày. Tao đang cày kéo kiếm con vợ đã đừng dụ dỗ tao nữa

  4. nó hỏi chị có muốn mở chtr ấy lên ko, dạng như kiểu tường lửa ấy

Comments are closed.