Từ mai các bạn chỉ có thể tìm Ngân ở trong Summoner’s rift

Từ mai các bạn chỉ có thể tìm Ngân ở trong Summoner’s rift
Hong Seol sẽ trở lại và báo hại hơn xưa
Ai có đủ tài năng và sự kiên nhẫn thì hãy cùng nhau cắt máu ăn thề ở BOT nha SP hứa sẽ mặc thật đẹp mỗi khi xuất trận
See Translation