Tự nhiên nghe bài này lại muốn viết cho bạn :v

Tự nhiên nghe bài này lại muốn viết cho bạn :v
Lúc nào mình cũng thấy vô dụng trước bạn thật. Toàn là bạn ở bên mình, chăm sóc mình. Còn mình chỉ biết làm bạn không vui, làm bạn khó chịu. Mà mỗi lần bạn lên cơn, bạn chỉ bạo mình “đến ngày” rồi hôm sau lại bình thường.
Mình hay bảo chả ai chịu nổi bạn như mình, nhưng thật ra chả ai chịu được tính khí của mình ngoài bạn :3
Tự nhiên mình sợ một ngày nào đó, mình tìm bạn không thấy nữa hoặc mình làm bạn tổn thương đến mức không thể ở cạnh mình nữa. Mình chả biết lúc đó, mình buồn cùng ai, vui cùng ai nữa.
Thế nên, bạn yêu quý của mình, bạn cứ ở bên mình thế này mãi mãi nha. Cái gì mình làm bạn ko vui, thì nói với mình, mình tránh. Cái gì bạn ko thích, thì nói vs mình, mình bỏ. Đừng thỉnh thoảng “đến ngày”, mình sợ. Nha
Yêu bạn của mình nhắm nhắm luôn ý <3 <3