Về quê mà mẹ bắt mang lên 5 trái sầu riêng chính cây không nhúng thuốc

Về quê mà mẹ bắt mang lên 5 trái sầu riêng chính cây không nhúng thuốc; 20 kgs măng cục; 5 đoàn bánh tét trứng muối, nếp cẩm, 40 bánh ít, và nói con lên mai sẽ gởi 1 đợt xe đồ ăn nữa…..
Feeling: trợn trắng but love
See Translation

10 thoughts on “Về quê mà mẹ bắt mang lên 5 trái sầu riêng chính cây không nhúng thuốc

  1. dạ a Hùng, chờ chủ nhà đồng ý cái nhào qua liền. Hay ko cần chủ nhà đồng ý luôn nhỉ :)))))

Comments are closed.