Về quê mà mẹ bắt mang lên 5 trái sầu riêng chính cây không nhúng thuốc

Về quê mà mẹ bắt mang lên 5 trái sầu riêng chính cây không nhúng thuốc; 20 kgs măng cục; 5 đoàn bánh tét trứng muối, nếp cẩm, 40 bánh ít, và nói con lên mai sẽ gởi 1 đợt xe đồ ăn nữa…..
Feeling: trợn trắng but love
See Translation