Vỡ Trận về bánh Chưng Gù Hà Giang

Vỡ Trận về bánh Chưng Gù Hà Giang. Mẻ cuối cùng hôm nay để trả khách thắp hương thì không đủ hàng. Ai cũng muốn lấy hàng mùng 1, nên nhà cô không đủ nhân lực làm, nhân viên người thì lăn ra ốm, đứa thì xin về mấy ngày đi cấy vì đến vụ. Cuối cùng trật ra bị thiếu bánh của khách.
Còn thiếu bánh của ai sáng mai em trả đầy đủ để các chị thắp hương mùng 1 ah
Lẻ: 25k/ cái 350gr
See Translation