Xem vở diễn ở Nhà Hát Lớn xong

Xem vở diễn ở Nhà Hát Lớn xong, đi ra ngoài thì có một bác gái nói chuyện. Bác là một giáo viên đã nghỉ hưu, bác nói nhân gặp ở đây muốn nhờ mình nộp vào Tài khoản của Cơm Có Thịt 2 triệu đồng. Mình cố thuyết phục bác ủng hộ 500 ngàn, vì bác đã về hưu. Bác không đồng ý. Mình đề nghị là 1 triệu. Bác nhất định không đồng ý và đưa vào tay mình đúng 2 triệu đồng.
26/05/2017 XC92 – 0000116 2,000,000.00 TRINH THANH HAI BAC MAI UNG;ho quy tro ngheo vung cao tai nha hat lon;