Ý kiến của tôi về một số vấn đề liên quan đến cải cách giáo dục tại Việt Nam trên Vietnamnet

Ý kiến của tôi về một số vấn đề liên quan đến cải cách giáo dục tại Việt Nam trên Vietnamnet. Do giới hạn độ dài của báo nên bài viết đã được tòa soạn rút gọn đi khá nhiều mặc dù tôi có đề cập đến nhiều vấn đề hơn. Tôi sẽ cập nhật bản toàn văn sau.